Recent project

Maken van drie nieuwe dakopbouwen uitgevoerd in onze reproductie mortel. En 4 dakkappellen uitgevoerd in red cedar voor de Wijttenbachstraat in Amsterdam

Gepubliceerd op: 01 December, 2014 - 19:05

Vóór restauratie

Ná restauratie



Overige afgeronde projecten




Copyright: Stork Restauratie